Biblioteczna baza danych w systemie MAK istnieje od 1994 r., a w Internecie jest udostępniona od 2004 r. Liczy ok. 110 tysięcy dokumentów (tytułów) - stan na 2009 r. Można tu znależć wszystkie nabytki Biblioteki z lat 1980-2009 oraz niektóre pozycje starsze, głównie wydawnictwa zwarte (formaty I, II, III, Fundacji Michalskich, Korbutianum) i zbiory specjalne (maszynopisy, mikrofilmy, ikonografie, tzw. "drugi obieg").

Baza MAK jest dostępna również w Czytelni w godzinach pracy Biblioteki IBL.

Aby wejść do Bazy kliknij